HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za radno mjesto referenta-blagajnika

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  od 6 mjeseci referenta – blagajnika u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.02.2022. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.01.2022. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao na radnom mjestu referenta – blagajnika u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  6 (šest)  kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati:

17.02. (četvrtak) 2022. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 11 (vijećnica)

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice https://koprivnica.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne, te koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa uputit će se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice