HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Voditelj Odsjeka za izgradnju grada

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme voditelja Odsjeka za izgradnju grada u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 25.01.2019. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnom novinama broj 5/2019 od 16.01.2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelja Odsjeka za izgradnju grada, 1 izvršitelj u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  jedan kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

30.1. (srijeda) 2019. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 11 (vijećnica)

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidat  će biti obaviješten.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidat koji može pristupiti testiranju o tome je obaviješten elektroničkim putem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice