HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za gradnju i prostorno uređenje

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za gradnju i prostorno uređenje u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, 20. rujna 2013. objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 10. rujna 2013. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za gradnju i prostorno uređenje u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti  6 kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvijete iz oglasa, a koji su  obaviješteni da će se:

pisano testiranje održati  27.09. (petak) 2013. godine u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I. dvorana za sastanke soba br. 12 s početkom u 10,30 sati.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice