HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za europske poslove i poduzetničke projekte

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za europske poslove i poduzetničke projekte u Upravnom odjelu za održivi razvoj i europske poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 22.07.2014. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj 82/14 od 9. srpnja .2014. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – višeg stručnog suradnika za europske poslove i poduzetničke projekte u Upravnom odjelu za održivi razvoj i europske poslove.

Povjerenstvo je  utvrdilo  da pisanom testiranju može pristupiti  9 kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

31.07. (četvrtak) 2014. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, dvorana za sastanke, soba broj 12 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice