HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   višeg referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03.01.2019. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.12.2018. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 2 godine u svrhu obavljanja poslova vezanih uz donošenje rješenja o izvedenom stanju na radnom mjestu višeg referenta za prostorno  uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  dvoje kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati:

9.1. (srijeda) 2019. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 11 (vijećnica)

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa uputit će se pisana obavijest putem pošte.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice