HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 20.01.2021. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  2/2021 od  08.01.2021. godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  sedam (7)  kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

26.01. (utorak) 2021. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 11 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe. Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome se obavještavaju elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na natječaj, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja (npr. nepotpuna dokumentacija, neodgovarajuća struka, nedovoljan broj godina radnog staža na odgovarajućim poslovima)  dostaviti će se pisana obavijest sukladno članku 21. stavku 2. Zakona.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice