HR EN

Grad Koprivnica

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – radno mjesto: spremačica

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  na radnom mjestu spremačice u Službi ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 28.06.2021. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  66/2021 od 16.06.2021 godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme spremačice u Službi ureda gradonačelnika Grada Koprivnice.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  jedan (1) kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

5.07. (ponedjeljak) 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 12 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidat će biti obaviješten.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidat koji može pristupiti testiranju o tome je obaviješten.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice