HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 19.06.2020. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  67/2020 od  10.06.2020. godine objavljen je javni natječaj  za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  1 kandidat čija je prijava pravodobna i uredna, te koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

26.06. (petak) 2020. godine sa početkom u 10,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, dvorana za sastanke, soba broj 12 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr/category/natjecaji/zaposljavanje

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidat će biti obaviješten.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidat koji može pristupiti testiranju o tome je  obaviješten.

Sukladno članku 21. stavku 2. Zakona, osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice