HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranja) – Voditelj Odsjeka za europske poslove i održivi razvoj

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  voditelja Odsjeka za europske poslove i održivi razvoj u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti  i europske poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 06.09.2016.godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  77/2016. od 26.08.2016. godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme voditelja Odsjeka za europske poslove i održivi razvoj u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  dvoje kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

12.09. (ponedjeljak) 2016. godine sa početkom u 13,30 sati u zgradi Gradske vijećnice, I kat, soba broj 11. (Vijećnica) 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Istovremeno s objavom ovog poziva na web stranici Grada Koprivnice, kandidatima koji mogu pristupiti testiranju poslana je obavijest elektroničkim putem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice