HR EN

Grad Koprivnica

Poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase)

KLASA: 363-02/19-01/0020
URBROJ: 2137/01-08-04/2-19-1
Koprivnica, 20.03.2019.

Na temelju članka 24. Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12) Grad Koprivnica objavljuje

P O Z I V
za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

I.

Grad Koprivnica poziva zainteresirane osobe da dostave ponude za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetnih terasa) u 2019. godini na području Grada Koprivnice i to na sljedećim lokacijama:

 1. Javne površine na Zrinskom trgu ispred kućnih brojeva 3, 4, 5, 10, 11 i 12
 2. Javne površine u Ulici Antuna Nemčića ispred kućnih brojeva 1, 2 i 3
 3. Javna površine na Florijanskom trgu ispred kućnog broja 15
 4. Javna površina u Svilarskoj ulici ispred kućnog broja 34A
 5. Javna površina u Ulici hrvatske državnosti bb
 6. Javna površina na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 10
 7. Javna površina na Trgu kralja Zvonimira ispred kućnog broja 23
 8. Javna površina u Ulici Josipa Jurja Strossmayera ispred kućnog broja 23
 9. Javna površina u Ulici Ivana Generalića bb
 10. Javne površine na Trgu Eugena Kumičića ispred kućnog broja 11
 11. Javna površina u Ulici Frana Galovića
 12. Javna površina u Ulici Franje Gažija ispred kućnog broja 4
 13. Javne površine u Opatičkoj ulici ispred kućnog broja 5
 14. Javna površina na Florijanskom trgu ispred kućnog broja 15
 15. Javna površina u Križevačkoj ulici ispred kućnog broja 68
 16. Javna površina u Ledinskoj ulici ispred kućnog broja 2
 17. Javna površina u Ulici Čarda ispred kućnog broja 2.

 II.

Ostale javne površine koje nisu navedene u ovom pozivu i koje će se koristiti tijekom 2019. godine, mogu se dodijeliti i nakon provedenog natječaja, na temelju pisanog zahtjeva za korištenje javne površine, a sukladno Odluci o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 1/12).

III.

Pravnim i fizičkim osobama koje su koristile javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava, a nisu izvršile obvezu plaćanja poreza za prethodne godine neće se izdati odobrenje za korištenje javne površine u 2019. godini.

 IV.

Ponude mogu dostaviti pravne i fizičke osobe. Rok za dostavu ponuda je do 15. travnja 2019. godine do 15.00 sati.

U ponudi zainteresirana osoba treba navesti ime, prezime, OIB, prebivalište i kontakt tel./mob. vlasnika, odnosno naziv, OIB, sjedište i kontakt tel./mob. odgovorne osobe, naziv ugostiteljskog objekta,  lokaciju za koju se podnosi ponuda i površinu koju namjerava koristiti izraženu u m². U slučaju da ponuditelj podnosi ponudu za više lokacija, za svaku lokaciju treba dati zasebnu ponudu.

Ponude se upućuju na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Koprivnica (soba br. 3, pisarnica), u zatvorenoj omotnici s naznakom «PONUDA ZA LJETNE TERASE-2019».

Nadležni Upravni odjel Grada Koprivnice će izdati rješenje za korištenje javne površine kojima će se utvrditi točna površina i vrijeme korištenja javne površine.

Grad Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice