HR EN

Grad Koprivnica

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) gradonačelnica Grada Koprivnice, dana 29.04.2016.godine, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

I.

Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice KLASA:112-03/16-01/0005, URBROJ:2137/01-03-01/3-16-1 od 11.travnja 2016.godine.

II.

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.04.2016.godine te na web stranici Grada Koprivnice.

III.

Protiv ove Odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24.stavku 5.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08. i 61/11.)

IV.

Ova Odluka o poništenju oglasa stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Koprivnice.

KLASA: 112-03/16-01/0005
URBROJ: 2137/01-03-01/3-16-3
Koprivnica, 29. travnja 2016.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice