HR EN

Grad Koprivnica

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – referent za poslove pisarnice

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) u postupku natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme,  pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i opće poslove Grada Koprivnice donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Članak 1.

Poništava se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu referenta za poslove pisarnice u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove Grada Koprivnice koji je objavljen u Narodnim novinama broj 2/2021  od 08.01.2021. godine i na web-stranici Grada Koprivnice.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na web-stranici Grada Koprivnice, a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 112-01/21-02/0007
URBROJ: 2137/01-04-01/2-21-4
Koprivnica, 11.03.2021.

PROČELNICA:
Dubravka Kardaš, dipl.iur.

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice