HR EN

Grad Koprivnica

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referenta-komunalnog redara

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

I.  Poništava se javni natječaj (klasa: 112-01/23-05/0013, urbroj: 2137-1-04-01/1-23-1 od 07.09. 2023. godine) za prijam u službu na neodređeno vrijeme 1 izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto referenta-komunalnog redara u Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 106/2023 od 13.09.2023. godine i na mrežnoj stranici Grada Koprivnice.
II.  Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Grada Koprivnice, te dostaviti kandidatima prijavljenim na natječaj.

PROČELNIK:
Tomislav Golubić, dipl.ing.geot.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice