HR EN

Grad Koprivnica

Obavijest o prodaji oružja

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst, 1/18., 2/20. i 1/21.), gradonačelnik Grada Koprivnice, objavljuje

OBAVIJEST o prodaji oružja

Prodaje se oružje provođenjem javne dražbe i to:

  • puška s užlijebljenim cijevima marke TOZ modela M8-01, kalibra 5,6 mm (.22 LR) (PRODANO 06.06.2023.).

tvorničkog broja ABN11135, po početnoj cijeni od 100 eura,

  • puška s glatkim cijevima marke „MERKEL/SUHL“, modela 147, kalibra 12/70,

tvorničkog broja 628703, po početnoj cijeni od 400 eura,

  • puška s užlijebljenim cijevima marke „CZ“, modela LK 70 (INTERARMS MARK. X), kalibra .300 Winchester magnum, tvorničkog broja 264734, po početnoj cijeni od 350 eura (PRODANO 06.06.2023.).
  • pištolj marke „CZ“ modela M57, kalibra 7,62mm, TT, tvorničkog broja 128843, po početnoj cijeni od 100 eura (PRODANO 06.06.2023.).

Javna dražba će se održavati u krugovima sve do prodaje svega oružja.

Prvi krug održat će se 6. lipnja 2023. godine (utorak) sa početkom u 09,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za oružje koje se neće prodati na prvom krugu javne dražbe, održavati će se svakog desetog u mjesecu, počevši od 10. srpnja 2023. godine, nove javne dražbe, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

Sudionici javne dražbe prije održavanja dražbe dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 100,00 eura te na dražbi predočiti dokaz o uplati. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68 9016 – OIB uplatitelja. Jamčevina mora biti uplaćena najkasnije prije početka javne dražbe. Ukoliko sudionik jamčevinu uplaćuje na blagajni, na potvrdu je obavezan navesti IBAN na koji će se eventualno izvršiti povrat jamčevine.

Oružje se može pogledati srijedom i četvrtkom od 7.30 do 14.00 u sobi broj 43 u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na adresi Trg Eugena Kumičića 18, Koprivnica.

Sudionik koji zakasni na javnu dražbu, ne može sudjelovati na istoj.

Oružje se prodaje pojedinačno, redoslijedom kako je navedeno u ovoj obavijesti.

Najpovoljnijim     sudionikom      u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor. Dražbeni korak je 5 eura uz neograničen broj koraka.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljenog oružja upisuje u odgovarajući registar nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljenog oružja odmah po isplati kupoprodajne cijene, uz dogovor sa djelatnicima PU KKŽ.

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi oružje uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor ili predugovor o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice