HR EN

Grad Koprivnica

NATJEČAJ za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja i 1. razred srednje glazbene škole u školskoj godini 2022./2023.

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
SVILARSKA 12,  48000 KOPRIVNICA
TEL: 048/623-356, FAX: 048/626-235
web: www.umjetnicka.net
e-mail: ravnatelj@glazbena.com; tajnistvo@glazbena.com

NATJEČAJ
za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja
i 1. razred srednje glazbene škole
u školskoj godini 2022./2023.

U 1. razred pripremnog obrazovanja upisuje se 15 učenika:
temeljni predmet solo pjevanje – 4 učenika
temeljni predmet teorijski smjer – 3 učenika
temeljni predmet rog – 1 učenik
temeljni predmet saksofon – 3 učenika
temeljni predmet tambure – 1 učenik
temeljni predmet trombon – 1 učenik
temeljni predmet truba – 1 učenik
temeljni predmet klarinet – 1 učenik

Pripremno obrazovanje traje dvije godine.

U prvi razred pripremnog obrazovanja upisuju se u pravilu učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Iznimno, u prvi pripremni razred za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Kandidatima koji upisuju pripremni program glazbenog obrazovanja, vrednuje se konačni rezultat ostvaren na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam), a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnome izboru.

Učenici koji pohađaju pripremno obrazovanje – temeljni predmet solo pjevanje  u 1. razredu upisuju talijanski jezik, a u 2. razredu njemački jezik.

Visina participacije roditelja/ skrbnika iznosi 1.500,00 kn plativo u 10 rata po 150,00 kn.

 

Ljetni upisni rok:
Početak prijava obrazovnih programa: 25.06.2022.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere: 28.06.2022.
Prijamni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 29.06.2022. u 9:00 sati.
Dostava prijavnica: 07.07. – 08.07.2022. ( u osnovnu školu koju je kandidat pohađao, a kandidati koji ne završavaju 8. razred u Umjetničku školu Fortunat Pintarić)
Objava konačne ljestvice poretka: 09.07.2022.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 11.-13.07.2022.

Jesenski upisni rok:
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa: 20.08.2022.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere: 22.08.2022.
Prijemni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 23.08.2022. u 9:00 sati.
Dostava prijavnica: 25. i  26.08.2022. (u osnovnu školu koju je kandidat pohađao, a kandidati koji ne završavaju 8. razred u Umjetničku školu Fortunat Pintarić)
Objava konačne ljestvice poretka: 27.08.2022.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 29.-30.08.2022.

U prvi razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog obrazovanja upisuje se 22 učenika:
glazbenik flautist – 1 učenik
glazbenik gitarist – 2 učenika
glazbenik harmonikaš – 3 učenika
glazbenik klarinetist – 1 učenik
glazbenik pjevač – 2 učenika
glazbenik saksofonist – 2 učenika
glazbenik tamburaš – 1 učenik
glazbenik trombonist – 1 učenik
glazbenik trubač – 1 učenik
glazbenik violinist – 1 učenik
glazbenik teorijski smjer – 4 učenika
glazbenik klavirist – 2 učenika
glazbenik rogist –  1 učenik

U prvi razred četverogodišnjeg glazbenog obrazovanja upisuju se učenici koji su završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi razred pripremnog glazbenog obrazovanja, nakon uspješno položenog prijemnog ispita glazbene darovitosti koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia za instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i solfeggia za teorijski smjer, a sve sukladno članku 8. st. 7., 8. i 9. i članku 9. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Vrednovanje se vrši sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole.

Učenici koji upisuju programe bez općeobrazovnog dijela dužni su paralelno s glazbenom školom pohađati i neki drugi općeobrazovni program ( gimnazijski ili četverogodišnji strukovni).

Visina participacije roditelja/skrbnika iznosi 1.500,00 kn plativo u 10 rata po 150,00 kn.

Ljetni upisni rok:
Početak prijava obrazovnih programa: 25.06.2022.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere: 28.06.2022.
Prijamni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 29.06.2022. u 10:00 sati.
Dostava prijavnica: 07. i 08.07.2022. (u osnovnu školu koju je kandidat pohađao, a kandidati koji ne završavaju 8. razred u Umjetničku školu Fortunat Pintarić)
Objava konačne ljestvice poretka: 09.07.2022.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 11. – 13.07.2022.

Jesenski upisni rok:
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa: 20.08.2022.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere: 22.08.2022.
Prijemni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 23.08.2022. u 10:00 sati.
Dostava prijavnica: 25. i 26.08.2022. (u osnovnu školu koju je kandidat pohađao, a kandidati koji ne završavaju 8. razred u Umjetničku školu Fortunat Pintarić)
Objava konačne ljestvice poretka: 27.08.2022.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 29.-30.08.2022.

NAPOMENA:
Postupci prijava i upisa u srednje škole nalaze se na mrežnoj stranici: srednje.e-upisi.hr

VAŽNO:
Dostavu upisnica, kao i ostalih dokumenata važnih za upis moguće je dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirano ili slikano) na adresu: ravnatelj@glazbena.com.
Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Posebni uvjeti- pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola:
Kod upisa u pripremno obrazovanje i srednju glazbenu školu roditelj/skrbnik učenika sklapa sa Školom Ugovor o participaciji.

Ravnateljica:
Ariana Šandl

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice