HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta Zlatko Tomas, HR-48000 Kunovec Breg, Koprivnička ulica 23A

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000063
URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0010
Koprivnica, 06.09.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Zlatko Tomas, HR-48000 Kunovec Breg, Koprivnička ulica 23A

I. Pozivamo nepoznate nasljednike za k.č.br. 1662 k.o. Kunovec Breg, iza pokojne suvlasnice predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama upisanoj kao Manjkač Kata mldb., Goričko 10 i kao Sremec Kata Goričko 17, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine – klijet,

na postojećoj građevnoj čestici označenoj kao k.č.br. 787 k.o. Kunovec Breg (Koprivnica, Gorička 15G).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.09.2019. godine u 08:00 sati, na lokaciji: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, (prostorije nadležnog Upravnog odjela, prizemlje – soba 7).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Viši referent za prostorno uređenje
Zdravko Jagar, ing.građ.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice