HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta za nepoznate nasljednike i osobe nepoznata boravišta odnosno sjedišta u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole za: – rekonstrukciju (dogradnju) građevine poslovne namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici označenoj kao k.č.br. 212 k.o. Kunovec Breg

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000016
URBROJ: 2137/01-07-01/8-20-0014
Koprivnica, 09.07.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta za nepoznate nasljednike i osobe nepoznata boravišta, odnosno sjedišta
Investitor: MULTI-STAR d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 7

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju (dogradnja) građevine poslovne namjene, 2. skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici označenoj kao k.č.br. 212 k.o. Kunovec Breg nastaloj parcelacijom (cijepanje i pripajanje) na način da se sadašnja čestica k.č.br. 213 k.o. Kunovec Breg parcelira na tri čestice k.č.br. 213/1, 213/2 i 213/3 k.o. Kunovec Breg, dok se novonastala čestica k.č.br. 213/2 k.o. Kunovec Breg pripaja postojećoj čestici k.č.br. 212 k.o. Kunovec Breg (Koprivnica, Varaždinska cesta 194).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.07.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1, u prizemlju gradske vijećnice, u sobi 4B.

Zbog trenutne situacije vezane na korona virus (COVID-19), prilikom dolaska na uvid u spis predmeta, dužni ste poštivati sve mjere koje će u to vrijeme biti na snazi odnosno koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Budući da će se uvid u spis održati u zatvorenom javnom prostoru, posebno naglašavamo održavanje minimalnog međusobnog razmaka. Obzirom da su epidemiološke mjere podložne promjenama koje se direktno odnose i na samo reguliranje načina rada sa strankama, dodatne informacije možete dobiti Vašim upitom na broj (048) 654-846, e-mail: nenad.hunjadi@koprivnica.hr (službenik Nenad Hunjadi).   

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, Građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice