HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000046
URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0005
Koprivnica, 03.05.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: KOPRIVNICA PLIN, d.o.o.,
HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • izgradnju niskotlačnog plinovoda dužine 123 m, za zgrade „Uglovnica“ na Trgu kralja Tomislava k.br. 8, 9, 10, 11 i 12 (dilatacije 3, 4 i 5) i Ulice Ante Starčevića k.br. 45, 47 i 49 (dilatacije 1 i 2) – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 887, 892, 893 k.o. Koprivnica, „Uglovnica“ na Trgu kralja Tomislava k.br. 8, 9, 10, 11 i 12 i Ulice Ante Starčevića k.br. 45, 47 i 49.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.5.2019 u 8:00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-856, Dejana Stanić.

IV.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice