HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu  

Javni poziv za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova

za 2022. godinu 

  1. Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“).

2. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sufinanciranje prijavljenih/ugovorenih projekata u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova koji nisu 100% financirani, a očekivano razdoblje početka provedbe projekata očekuje se u 2021. i 2022. godini.

3. Za svaki prijavljeni projekt u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova organizacije civilnog društva podnose zaseban obrazac opisa prijave.

Broj prijava na ovaj Javni poziv nije ograničen.

        4. Rok za podnošenje prijava je 08.10.2021. godine.

5. Prijavu na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga ili Registar umjetničkih organizacija i ima sjedište na području Grada Koprivnice, zaključno s danom objave ovog Javnog poziva.

6. Pristiglim prijavama na ovaj Javni poziv utvrditi će se potrebe za sufinanciranje projekata prijavljenih/ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova te će se sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada Koprivnice osigurati sredstva u 2022. godini.

7. Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu opisa prijave, koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Koprivnice koprivnica.hr.

Obrazac opisa prijave dostavlja se:

poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

s naznakom: „Za Javni poziv – sufinanciranje EU projekata“

 

8. Nakon zaprimljenih svih prijava Povjerenstvo za utvrđivanje potreba sufinanciranja projekata u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova do 5. studenog 2021. godine donijeti će Prijedlog potreba sufinanciranja projekata u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu.

9. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ferlindes@koprivnica.hr do 01.10.2021. godine.

PROČELNICA:

Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice