HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata iz područja zdravstva i zdravog načina života udruga građana za 2022. godinu

Javni poziv za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata iz područja zdravstva i zdravog načina života udruga građana za 2022. godinu

 

  1. Grad Koprivnica poziva udruge građana sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata iz područja zdravstva i zdravog načina života udruga građana za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“).

2. Cilj Javnog poziva je utvrditi potrebe građana Grada Koprivnice iz područja zdravstva i zdravog načina života koje će se u 2022. godini sufinancirati putem projekata udruga građana.

3. Prijedlog područja za prijavu:

Područje 1 – palijativna skrb

Područje 2 – rad s djecom s teškoćama u razvoju

Područje 3 – zdravlje osoba s invaliditetom

Područje 4 – zdravlje osoba starije životne dobi

Područje 5 – rad s ovisnicima o alkoholu, kocki i drogi

Područje 6 – prevencija raka

Područje 7 – zdravlje djece i mladih

Područje 8 – obitelj i zdravlje

Područje 9 – prevencija nasilja i zaštita žrtava nasilja

Područje 10 – zaštita mentalnog zdravlja

Područje 11 – ostalo – zdravstvena pismenost, zdrava prehrana, zdravo kretanje, osobno zdravlje, promocija zdravlja i zdravih navika, kampanje o zaštiti zdravlja, kampanje o prevenciji bolesti i slično.

4. Za svaki projekt podnosi se zaseban obrazac opisa prijave te broj prijava na ovaj Javni poziv nije ograničen.

       5. Rok za podnošenje prijava je 08.10.2021. godine.

6. Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva.

7. Pristiglim prijavama na ovaj Javni poziv utvrditi će se potrebe za sufinanciranje projekata iz područja zdravstva i zdravog načina života te će se sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada Koprivnice osigurati u 2022. godini.

8. Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu, koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Koprivnice koprivnica.hr.

Obrazac opisa prijave dostavlja se:

poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

s naznakom: „Za Javni poziv – zdravstvo i zdrav način života“

 

9. Nakon zaprimljenih svih prijava Povjerenstvo za utvrđivanje potreba sufinanciranja projekata iz područja zdravstva i zdravog načina života do 5. studenog 2021. godine donijeti će Prijedlog potreba sufinanciranja projekata iz područja zdravstva i zdravog načina života udruga građana za 2022. godinu.

10. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ferlindes@koprivnica.hr do 01.10.2021. godine.

PROČELNICA:

Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice