HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17) i točke I. Zaključka o utvrđivanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu, od 16.01.2018. godine privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti,  dana 16.01.2017. godine raspisao je

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/17).

(2) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

 • Prioritetno područje 1 – rad s djecom i mladima – 125.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 2 – rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – 20.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 3 – unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom – 100.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 4 – zdravstvo i socijalna skrb – 100.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 10 – ostalo – 50.000,00 kn.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 395.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kn.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15.12.2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava utvrđenih Programom javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu, ovisno o tome što nastupi ranije.

(5) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2017. godinom, te ispunjava uvjete iz Točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn (prijavitelji koji do dana raspisivanja ovog Javnog poziva nisu dostavljali).

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice koprivnica.hr.

Dokumentacija

 1. Obrazac opisa prijave,
 2. Obrazac proračuna,
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 5. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga,
 6. Popis priloga.

na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – udruge građana“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 15.12.2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava,  ovisno o tome što nastupi ranije..

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(8) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 1.12.2018. godine.

Privremeni pročelnik:
Darko Ledinski, prof.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice