HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: „OCD“) u kulturi koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“) sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18).

(2) OCD u kulturi sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – likovna djelatnost,
 • Prioritetno područje 2 – glazbena djelatnost,
 • Prioritetno područje 3 – glazbeno-scenska djelatnost,
 • Prioritetno područje 4 – plesna djelatnost,
 • Prioritetno područje 5 – filmska i video djelatnost,
 • Prioritetno područje 6 – knjižna i nakladnička djelatnost,
 • Prioritetno područje 7 – nova medijska kultura,
 • Prioritetno područje 8 – znanstveno-istraživačka djelatnost,
 • Prioritetno područje 9 – ostale kulturne djelatnosti.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 395.000,00 kn

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 70.000,00 kn.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

OCD u kulturi može prijaviti najviše 3 programa/projekta.

(4) Rok za podnošenje prijava je 01.03.2019. godine.

(5) Svaka OCD u kulturi može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti OCD u kulturi koja je upisana u odgovarajući Registar, Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2018. godinom, te ispunjava uvjete u točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn (prijavitelji koji do dana raspisivanja ovog Javnog pozive nisu dostavljali),
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – OCD u kulturi“

Prijedlozi se mogu slati do 01.03.2019. godine.

Postupak zaprimanja, zatvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o  nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Organizacija civilnog društva u kulturi može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko OCD smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na odluku o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odgovor na prigovor, uzimajući sve činjenice u obzir donosi isti.

(8) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 25.02.2019. godine.

Pročelnica:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice