HR EN

Grad Koprivnica

Pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta

Pravilnikom o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta («Glasnik Grada Koprivnice» broj 9/20) utvrđeni su uvjeti i način ostvarivanja prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta roditelja, skrbnika ili posvojitelja, visina i oblik pomoći (u daljnjem tekstu: pomoć).

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Pravo na pomoć ostvaruju državljani Republike Hrvatske i to kako slijedi:

 1. a) roditelji djeteta koji imaju prebivalište na području grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć su podnijeli u roku od šest (6) mjeseci od dana rođenja djeteta;
 2. b) skrbnik djeteta čiji roditelj ima prebivalište na području grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć je podnio u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana rođenja djeteta, uz uvjet da za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena biološkom roditelju;
 3. c) posvojitelji djeteta koji imaju prebivalište na području grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć su podnijeli u roku od šest (6) mjeseci od pravomoćnosti rješenja o zasnivanju posvojenja.

Iznimno, pravo na pomoć mogu ostvariti i roditelji djeteta, i to kako slijedi:

 1. a) ukoliko jedan od roditelja s kojima dijete živi u zajedničkom kućanstvu ima prijavljen boravak na području grada Koprivnice, a kao porezni obveznik ima utvrđenu mjesnu određenost prema uobičajenom boravku, odnosno grad Koprivnicu;
 2. b) ukoliko jedan ili oba roditelja s kojima dijete živi u zajedničkom kućanstvu imaju status stranca ili osobe bez državljanstva s privremenim ili stalnim boravkom na području grada Koprivnice;
 3. c) ukoliko je priznato očinstvo/majčinstvo, a otac/majka djeteta nema prebivalište na području grada Koprivnice i ne živi s majkom/ocem djeteta u zajedničkom kućanstvu, majci/ocu se priznaje pravo na pomoć ukoliko priloži dokumentaciju kojom to dokazuje (odgovarajuća izjava ili drugi odgovarajući dokument).

Visina novčane pomoći iznosi:

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu u visini 2.000,00 kuna.

Postupak ostvarivanja prava na pomoć:

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće se na zahtjev roditelja, skrbnika ili posvojitelja djeteta uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • rodni list za dijete,
 • dokaz o prebivalištu roditelja, skrbnika ili posvojitelja djeteta na području grada Koprivnice,
 • dokaz o prebivalištu djeteta,
 • rješenje o skrbništvu,
 • rješenje o posvojenju,
 • broj računa roditelja, skrbnika ili posvojitelja,
 • dokaz o boravištu,
 • obrazac PK nadležne službe za utvrđivanje poreza na dohodak, za roditelja koji na području Grada Koprivnice ima prijavljen boravak,
 • odgovarajuća izjava ili drugi odgovarajući dokument iz članka 3., stavka 2., točke c) Pravilnika.

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete?

Zahtjev se  podnosi putem aplikacije e-Novorođenče Ministarstva uprave Republike Hrvatske ili u pismenom obliku upravnom tijelu Grada Koprivnice nadležnom za društvene djelatnosti koji donosi rješenje o pravu na pomoć u prvom stupnju.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice