HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2018. godini.

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 25.01.2018. godine, raspisao je

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizacijiudruga građana u 2018. godini 

(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2018. godini (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/17).

(2) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za organiziranje manifestacija koje će provoditi u 2018. godini.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 70.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kn.

Prijave se mogu sufinancirati u naravi u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova manifestacije.

(4) Rok za podnošenje prijava je minimalno 15 dana prije organiziranja manifestacije, a do 15.12.2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava utvrđenih Programom javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018. godinu, ovisno o tome što od navedenog nastupi ranije.

(5) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana (nositelj manifestacije) koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2017. godinom, te ispunjava uvjete iz točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu, koji je zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupan na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Obrazac opisa prijave

na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno, najmanje 15 dana prije organiziranja manifestacije, na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – manifestacije“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 15.12.2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava u naravi, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(8) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 1.12.2018. godine.

Privremeni pročelnik:
Darko Ledinski, prof.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice