HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz, od 12. travnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana 24. travnja 2017. godine, raspisao je

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjemtekstu: „Javni poziv“).

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje – Usluga jednodnevnog prijevoza

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva za Prioritetno područje – Usluga prijevoza je 34.937,50 kn, a dodjeljuje se u naravi odnosno u kilometrima.

Najmanji broj kilometara koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1 km, a maksimalan broj po pojedinoj prijavi je 1.000 km.

NAPOMENA: Usluga prijevoza odnosi se na jednodnevna putovanja na teritoriju Republike Hrvatske. Organizacija civilnog društva kojoj se odobri usluga prijevoza, odnosno broj kilometara, sama snosi troškove cestarine, parkiranja i ostalih troškova koji nastanu tijekom putovanja u dogovoru sa prijevoznikom.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15.12.2017. godine, odnosno do iskorištenja ugovorene usluge prijevoza između Grada Koprivnice i prijevoznika.

(5) Svaka organizacija civilnog društva može podnijeti zahtjev za uslugu prijevoza u okviru Javnog poziva, za razdoblje od 24. travnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, ali najkasnije 15 (petnaest) dana prije potrebe za uslugom prijevoza.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registra neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorene obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2016. godinom.

(6) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu (Zahtjev za uslugu prijevoza), koji je dostupan na mrežnoj stranici Grada Koprivnice.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Zahtjev za uslugu prijevoza“

Prijedlozi se mogu slati od 24. travnja 2017. godine do zaključno 15. prosinca 2017. godine, najkasnije 15 (petnaest) dana prije potrebe za uslugom prijevoza, odnosno do iskorištenja ugovorene usluge prijevoza.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(7) Zaprimanje, otvaranje, pregled, procjena prijava, ugovaranje i donošenje odluke o odobrenju usluge prijevoza vršit će se pojedinačno u skladu s terminom kada je usluga prijevoza potrebna.

(8) Organizacija civilnog društva može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva, na ocjenjivanje i na odluku o odobrenju.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi posebno Povjerenstvo koje će imenovati Gradonačelnik Grada Koprivnice.

(9) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ferlindes@koprivnica.hr do 1. prosinca 2017. godine.

KLASA: 007-01/17-01/0112
URBROJ: 2137/01-04/6-17-3
Koprivnica, 24. travanj 2017.

Pročelnik:
Darko Ledinski, prof.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice