HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“).

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti zahtjev za sljedeće prioritetno područje:

 • Prioritetno područje – prijevoz

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 300,00 kuna, a najveći iznos koji se može zatražiti je 7.000,00 kuna.

Zahtjev na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga ili drugi propisani registar zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorene obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2021. godinom.

Neprihvatljivi prijavitelji su:

 1. ogranci organizacija civilnog društva koji nemaju pravnu osobnost,
 2. političke stranke,
 3. vjerske zajednice,
 4. ustanove,
 5. članice Zajednice športskih udruga grada Koprivnice, Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice i Vatrogasne Zajednice grada Koprivnice.

Jedna organizacija civilnog društva može dostaviti najviše 2 Zahtjeva, i to najkasnije 20 (dvadeset) dana prije putovanja.

Prihvatljivi Zahtjev je onaj koji se odnosi na putovanja na teritoriju Republike Hrvatske, sadrži popis putnika, ponudu usluge prijevoza, uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe organizacije civilnog društva, potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga, izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, ostvario je minimalno 50% bodova i zadovoljava ostale uvjete ovog Javnog poziva.
Administrativnu provjeru prolaze zahtjevi čiji popis putnika ima minimalno 80% putnika s prebivalištem na području grada Koprivnice, sadrži ostalu propisanu dokumentaciju, te zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva. Iznimno, može se odobriti zahtjev s dostavljenim popisom putnika koji ima i manje od 80% putnika s prebivalištem na području grada Koprivnice ako je u pitanju značajan program/projekt za lokalnu zajednicu.

Prihvatljivi trošak je trošak prijevoza od ovlaštenog prijevoznika (kombi ili autobus) nastao u 2022. godini.

Zahtjevi se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 100% iznosa.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja na Javni poziv:                             

 1. Zahtjev za prijevoz,
 2. Popis putnika,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe,
 4. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga,
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 6. Ponuda usluge prijevoza.

 Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Zahtjev za razvoj kapaciteta – prijevoz“

ili putem e-maila na: ivana.vukonic@koprivnica.hr.

Zahtjevi se mogu slati zaključno do 15. prosinca 2022. godine, a najkasnije 20 (dvadeset) dana prije putovanja, odnosno do iskorištenja sredstava.
Razmatrat će se samo zahtjevi koji su pravodobno dostavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Zaprimanje, otvaranje, pregled, procjena zahtjeva, ugovaranje i donošenje zaključka o odobrenju sredstava za prijevoz vršit će se pojedinačno i/ili u skladu s terminom kada je prijevoz potreban. Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o  nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

Organizacija civilnog društva može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na zaključak neispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva, na ocjenjivanje i na zaključak o odobrenju.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ivana.vukonic@koprivnica.hr do 01. prosinca 2022. godine.

 

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

 

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice