HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za pružanje socijalne usluge pomoći u kući za 2020. godinu

Na temelju članka 21., stavka 2. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12, 3/13, 3/14, 5/15, 1/16 – pročišćeni tekst, 4/16, 4/18, 11/18 i 9/19) gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 13.01.20120. godine, raspisuje

Javni poziv za pružanje socijalne usluge pomoći u kući za 2020. godinu

 1. Grad Koprivnica poziva pružatelje socijalne usluge pomoći u kući koji djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za pružanje socijalne usluge pomoći u kući za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/12, 3/13, 3/14, 5/15, 1/16 – pročišćeni tekst, 4/16, 4/18, 11/18 i 9/19) i Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 8/19).
 2. Usluga pomoć u kući obuhvaća obavljanje kućanskih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, donošenje ogrjeva, nabava lijekova i slično), održavanje osobne higijene i obavljanje ostalih svakodnevnih potreba građanima s prebivalištem na području grada Koprivnice kojima je zbog tjelesnog, intelektualnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih, odnosno privremenih promjena u zdravstvenom stanju, ili starosti, prijeko potrebna usluga pomoći druge osobe.
 3. Grad Koprivnica na temelju podnijetih zahtjeva građana te diskrecionom ocjenom upravnog odjela Grada Koprivnice nadležnog za poslove socijalne skrbi i ostale dostavljene dokumentacije upravnim postupkom donosi rješenje o financiranju socijalne usluge pomoći u kući te isto dostavlja korisniku i pružatelju pomoći u kući.
 4. Usluga pomoći u kući financirati će se u iznosu od 60 kuna po satu.
 5. Prijavu na Javni poziv može podnijeti pružatelj socijalne usluge koji zadovoljava sljedeće uvjete:
 • da posjeduje Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencu),
 • da pružatelj socijalne usluge pomoći u kući ima iskustvo u pružanju navedene usluge u trajanju od deset godina.
 1. Na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
 • rješenje (licencu) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u kući,
 • dokaz o upisu u sudski registar, trgovački registar ili registar udruga,
 • obrazac prijave na Javni poziv.
 1. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 30.01.2020. godine.
 2. Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo u papirnatom obliku na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, pisarnica, s naznakom: „Javni poziv – pružanje socijalne usluge pomoći u kući“.
 3. Kriteriji za odabir pružatelja pomoći u kući:
 • mora posjedovati rješenje (licencu) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u kući,
 • mora imati iskustvo u pružanju navedene usluge u trajanju od deset godina,
 • dostatan broj zaposlenika koji pružaju uslugu pomoći u kući.
 1. S odabranim pružateljem pomoći u kući Grad Koprivnica sklopiti će ugovor o pružanju socijalne usluge pomoći u kući na razdoblje do 31. prosinca 2020. godine.

 

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice