HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova – poslovi pripomoći korisnicima knjižničnih usluga

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova KLASA:100-01/16-01/0001, URBROJ:2137/01-04/3-16-24, od 08. veljače 2016. godine, a sukladno Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj od 2015.-2017.godine, gradonačelnica Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova na području Grada Koprivnice u 2016. godiniposlovi pripomoći korisnicima knjižničnih usluga

Grad Koprivnica inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Grada Koprivnice na poslovima pripomoći korisnicima knjižničnih usluga.

Programom javnih radova u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“ bit će obuhvaćene 4 osobe.
Program traje 6 mjeseci.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Prijaviti se mogu osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prijave u obliku zamolbi podnose se na adresu: Grad Koprivnica, s naznakom „Javni poziv –Program javnih radova – pripomoć korisnicima njižničnih usluga“, Zrinski trg 1, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Prijavi/zamolbi potrebno priložiti sljedeće priloge:

  1. Presliku osobne iskaznice,
  2. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama u sustavu mirovinskog osiguranja,
  3. Dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA: 100-01/16-01/0001
URBROJ: 2137/01-04/3-16-35
Koprivnica, 9. veljače 2016.

GRADONAČELNICA:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice