HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova – poslovi održavanja turističke, kulturne i spomeničke baštine

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova KLASA:100-01/16-01/0001, URBROJ:2137/01-04/3-16-24, od  08. veljače 2016. godine, a sukladno Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj od 2015.-2017. godine, gradonačelnica Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova na području Grada Koprivnice u 2016. godini – poslovi održavanja turističke, kulturne i spomeničke baštine na području Grada Koprivnice

Grad Koprivnica inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Grada Koprivnice na poslovima održavanja turističke, kulturne i spomeničke baštine na području Grada Koprivnice.

Programom javnih radova u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“ bit će obuhvaćeno 12 osoba.
Program traje 6 mjeseci.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Prijave u obliku zamolbi podnose se na adresu: Grad Koprivnica, s naznakom „Javni poziv –Program javnih radova – održavanje turističke, kulturne i spomeničke baštine na području Grada Koprivnice“, Zrinski trg 1, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Prijavi/zamolbi potrebno priložiti sljedeće priloge:

  1. Presliku osobne iskaznice,
  2. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama u sustavu mirovinskog osiguranja.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA: 100-01/16-01/0001
URBROJ: 2137/01-04/3-16-34
Koprivnica, 9. veljače 2016.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice