HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Koprivnice u 2015.godini

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova Klasa:100-01/15-01/0011, Urbroj:2137/01-04/3-15-2 od 3.ožujka 2015.godine a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, gradonačelnica Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Koprivnice u 2015.godini

Grad Koprivnica inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Grada Koprivnice na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Grada Koprivnice.

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu zapošljavanje za 17 osoba prema Programu javnih radova, u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“ što uključuje mjesečni bruto iznos po osobi od 3.553,66 kuna.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Trajanje programa: do 6 mjeseci

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:

  • Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
  • Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;
  • Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca;
  • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci;
  • Nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, samohrani roditelji, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završeno srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci;
  • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

Prijave se podnose na adresu: Grad Koprivnica, s naznakom „Javni poziv – Program javnih radova“, Zrinski trg 1., u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA:100-01/15-01/0011
URBROJ:2137/01-04/3-15-3
Koprivnica, 3.ožujka 2015.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice