HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Koprivnica objavljuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to:

 1. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika:
  1 polaznik – srednja stručna sprema upravne struke
  Radno mjesto: referent za poslove pismohrane
 2. Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje nekretninama:
  1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist građevinske, prometne ili geotehničke struke (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za investicije izgradnje i rekonstrukcije objekata
 3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša:
  a) 2 polaznika – magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke (odnosno VSS navedenih struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za gradnju i prostorno uređenje
  b) 2 polaznika – srednja stručna sprema građevinske arhitektonske, upravne struke odnosno završena gimnazija
  Radno mjesto: referent za prostorno uređenje i gradnju
 4. Upravni odjel za financije i poticanje poduzetništva:
  a) 2 polaznika – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke (odnosno VSS  navedene struke)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo
 5. Upravni odjel za održivi razvoj i europske poslove:
  1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist s područja društvenih odnosno humanističkih znanosti (odnosno VSS navedenih  struka)
  Radno mjesto: viši stručni suradnik za europske poslove i društveno- turističke projekte

Primanje polaznika u Grad Koprivnicu provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod)  „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“  te kandidati pored uvjeta iz ovog poziva moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja: da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Polaznici nemaju status službenika i ne primaju naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Zavod. Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta). Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati se mogu istodobno prijaviti za više radnih mjesta obuhvaćenih ovim pozivom te u tom slučaju trebaju navesti za koja se mjesta prijavljuju.

Prijavama je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • kratki životopis
 • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na prijem polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi o postupku prijema u službu.

Pročelnik svakog od upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlučit će o izboru kandidata nakon provedenog intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i zadovoljavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva.

Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu, a ugovor će biti sklopljen sa onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Koprivnica (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) Zrinski trg 1., u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA: 100-01/15-01/0007
URBROJ: 2137/01-03/1-15-1
Koprivnica, 5. veljače 2015.

GRAD KOPRIVNICA

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice