HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2024. godini

 

JAVNI POZIV

za pokretanje inicijative za dodjelu

javnih priznanja Grada Koprivnice u 2024. godini

 

 1. Javna priznanja Grada Koprivnice su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice

Počasnim građaninom Grada Koprivnice može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje demokratskog društva, položaja  i ugleda Grada Koprivnice, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, te za razvoj Grada Koprivnice ili pojedinih njegovih djelatnosti

 • Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi koja je svojim višegodišnjim radom trajno obilježila izuzetna postignuća na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada kojima se znatno doprinosi razvoju Grada .

 • Medalja Grada Koprivnice

Medalja Grada Koprivnice dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života Grada Koprivnice.

 • Plaketa Grada Koprivnice

Plaketa Grada Koprivnice dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za izuzetna postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada.

2. Inicijativu za pokretanje postupka za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

 • članovi Gradskog vijeća ( pojedinačno ili kao Vijeće )
 • radna tijela Gradskog vijeća
 • gradonačelnik
 • Vijeća mjesnih odbora
 • građani, udruge građana
 • vjerske zajednice
 • trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe

3. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku ( na propisanom obrascu ) Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice, a mora obavezno sadržavati:

 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja inicijative
 • ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe za koju se pokreće inicijativa za dodjelu javnog priznanja
 • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi inicijativa sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se pokreće inicijativa za dodjelu javnog priznanja
 • životopis, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje

4. Obrazac za podnošenje inicijative, nalazi se u prilogu  i čini sastavni dio ovog Javnog poziva, a može se skinuti sa web stranice Grada Koprivnice www.koprivnica.hr  ili podići u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove, soba br. 1. ( pisarnica ) ili soba br. 6 (prizemlje) .

5. Nepravodobne i nepotpune inicijative neće biti razmatrane.

6. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna 2024. godine, a dostavljaju se poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Zrinski trg 1/I, 48000 KOPRIVNICA s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2024. g.» ili osobno u Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i opće poslove, Zrinski trg 1, soba br. 6

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice