HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 7/04., 3/09. i 5/09. ) gradonačelnica Grada Koprivnice dana 14. siječnja 2015. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor člana/predsjednika
Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

I.

Pokreće se postupak izbora člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice kao radnog tijela gradonačelnice Grada Koprivnice koje se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Koprivnice, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

II.

U Kulturno vijeće Grada Koprivnice gradonačelnica, imenuje  člana/predsjednika, i to do 31. listopada 2017. godine,  a sve sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 7/04., 3/09. i 5/09. ).

III.

Za člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice mogu biti imenovani kulturni djelatnici i umjetnici iz pojedinih područja umjetnosti i kulture, koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

IV.

Za člana/predsjednika Kulturnog vijeća ne mogu biti osobe koje imaju udio u vlasništvu ili sudjeluju u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Kulturnog vijeća.

V.

Pravo predlaganja kandidata za člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice imaju:

  • ustanove kulture i druge institucije iz djelatnosti kulture, udruge u kulturi, slobodni umjetnici, kulturni djelatnici i ostali zainteresirani građani.

VI.

Prijedlozi kandidata za člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice obavezno sadrže sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatu,
  • obrazloženje prijedloga.

VII.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

VIII.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

IX.

Prijedlozi kandidata za člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice dostavljaju se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice», zaključno do dana 31.siječnja 2015. godine.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice