HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava za potrebe Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

Na temelju točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice KLASA: 007-01/17-01/0009, URBROJ: 2137/01-04/6-16-1 od 17. siječnja 2017. godine i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice raspisuje

JAVNI POZIV
za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava za potrebe Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice raspisao je javne pozive za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u 2017. godini, i to kako slijedi:

 1. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu,
 2. Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema, najam prostora,
 3. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu,
 4. Javni poziv za predlaganje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2017. godinu,
 5. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz proračuna Grada Koprivnice za 2017. godine.

Javni poziv za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje  programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice raspisuje se u cilju dopune Baze ocjenjivača (nezavisnih  stručnjaka), a koja će biti osnova za  formiranje stručnog i nepristranog povjerenstva  u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

(1) Zadaća ocjenjivača

Potencijalni ocjenjivači ocjenjivati će programe/projekte prema kriterijima propisanim Javnim pozivima za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva i ostalih, odnosno prema Obrascu za ocjenu kvalitete. Ocjenjivanje programa/projekata može se provesti putem elektroničke pošte.

Odabrani ocjenjivači ocjenjivati će programe/projekte prema sljedećim područjima:

 1. Zdravstvo, rekreacija i tjelesna aktivnost,
 2. Socijalna skrb,
 3. Obitelj, djeca i mladi,
 4. Kultura,
 5. Hrvatski branitelji i sudionici Drugog svjetskog rata,
 6. Zaštita potrošača, ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost spolova,
 7. Ekologija,
 8. Volonterizam,
 9. Poslovanje organizacija civilnog društva,

Područja su indikativna sukladno trenutno objavljenim Javnim pozivima, što ne isključuje dodatna programska/projektna područja.

Potencijalni ocjenjivači prema svojim kvalifikacijama mogu se opredijeliti za najviše 3 područja koja navode u Obrascu životopisa.

Naglašavamo da je namjera Grada Koprivnice nadopuna trajne Baze nezavisnih vanjskih stručnjaka/ocjenjivača koji bi vršili ocjenu programskih/projektnih prijedloga i u okviru budućih Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva i ostalih.

(3) Uvjeti za odabir potencijalnih ocjenjivača

Sukladno programskom području za Javne pozive od ocjenjivača se traži da udovoljavaju sljedećim općim uvjetima, a prednost kod odabira će imati potencijalni ocjenjivači prema listi prednosti:

Opći uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • minimalno 3 godine profesionalnog ili volonterskog iskustva vezanog uz specifično područje ekspertize za koje se prijavljuje (kultura, zdravstvo, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje i sl.),
 • izvrsno poznavanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Prednosti:

 • radno ili volontersko iskustvo u organizacijama civilnog društva,
 • poznavanje Zakona o udrugama,
 • poznavanje Projektnog ciklusa i izrade projektnog prijedloga.

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • obrazac životopisa,
 • obrazac izjave o istinitosti podataka,
 • dokaz o stručnoj spremi (fotokopija),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca ili drugog odgovarajućeg dokaza (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima područja prijave ovog Javnog poziva,
 • dokaz o poznavanju engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu (potvrda ili izjava),
 • dokaz o poznavanju Zakona o udrugama, projektnog ciklusa i izrada projektnog prijedloga (potvrda ili izjava).

(3) Način odabira i angažman ocjenjivača

Ocjenjivanje

Sve pristigle prijave ocjenjivat će Povjerenstvo za odabir ocjenjivača prema uvjetima navedenim u ovom Javnom pozivu. Povjerenstvo za odabir ocjenjivača na temelju prijava dopunit će Bazu ocjenjivača. Grad Koprivnica može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor.

Prednost će imati oni kandidati koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za ovaj Javni poziv.

Svaki kandidat dužan je dostaviti sve obrasce, dokaze i izjave kojima dokazuje opće uvjete i prednosti ovog Javnog poziva.

Prije početka postupka odabira programa/projekata sa stručnjacima koji ispunjavaju navedene kriterije i koji su odgovarajućeg profila bit će uspostavljen kontakt radi provjere njihove dostupnosti u razdoblju predviđenom za postupak odabira. Ako neki od pozvanih kandidata neće moći biti na raspolaganju tijekom cijelog postupka odabira pristiglih prijava i/ili će biti u sukobu interesa, poziv će biti dostavljen sljedećem kandidatu na listi Baze ocjenjivača.

Rad ocjenjivača

Ocjenjivač imenovan u Povjerenstvo za ocjenjivanje prije postupka ocjenjivanja dužan je potpisati izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa, kojom potvrđuje da će ocijeniti sve prijave koje mu se dodijele u zadanom roku, a ocjenjivati će  objektivno i nepristrano.

Postupak prijave

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave na hrvatskome jeziku dostave do 30. siječnja 2017. godine do 12,00 sati, na adresu elektroničke pošte:

maja.ferlindes@koprivnica.hr
s naznakom: „Prijave za ocjenjivače programa/projekata“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj Javni poziv.

KLASA: 007-01/17-01/0009
URBROJ: 2137/01-04/6-17-2
Koprivnica, 17. siječnja 2017.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice