HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga, te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“

Temeljem Zaključka, KLASA:610-02/17-01/0013, URBROJ:2137-01/16-01/5-17-31, od dana 30. studenog 2017. godine, Grad Koprivnica dana 30. studenoga 2017. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga, te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“

  1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za prodaju robe koje u ponudi imaju: božićne ukrase i aranžmane, suvenire, nakit, slastičarske proizvode, tradicionalne proizvode (med, vino, rakija, likeri sl.), odnosno osobe registrirane za ugostiteljstvo, i osobe bez registrirane trgovačke i ugostiteljske djelatnosti za promociju vlastitih proizvoda da iskažu interes za sudjelovanjem u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“.

 

  1. Manifestacija „KOPRIVNIČKA BAJKA“ će se održavati u Gradskom parku u Koprivnici, u razdoblju od 14. prosinca 2017. do 31. prosinca 2017. godine, radnim danom i blagdanom u vremenu od 17,00 do 21,00 sati u vremenu kojem je prisustvovanje prijavljenih obavezno. Prijavljeni mogu nuditi svoje proizvode i izvan navedenog vremena ovisno o vlastitim preferencijama.

 

 1. U svrhu provođenja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“ Grad Koprivnica daje na korištenje 12 drvenih kućica u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Koprivnice s osiguranim strujnim priključkom prema raspodjeli po kategorijama:

1) 4 drvene kućice za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;
2) 2  drvene kućice za prodaju tradicionalnih proizvoda;
3) 2  drvene kućice za prodaju prigodnih proizvoda;
4) 2  drvene kućice za prodaju nakita;
5) 1  drvena kućica za prodaju slastičarskih proizvoda;
6) 1  drvena kućica za prodaju ostalih prigodnih proizvoda.

  1. Korištenje drvenih kućica za vrijeme trajanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“ je besplatno u kategorijama od broja 2 do 6, dok će se u kategoriji 1. naplaćivati 100,00 kn po danu.

 

  1. Pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti, obrtnici, udruge, obiteljska-poljoprivredna gospodarstva te domaća radinost, i osobe bez registrirane trgovačke i ugostiteljske djelatnosti za promociju vlastitih proizvoda.

 

  1. Obrazac prijave za sudjelovanje u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“ se može preuzeti u Gradu Koprivnici, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica, soba br. 6, (prizemlje – Ivana Ledinski Cvetković) ili putem weba: www.koprivnica.hr.

 

Prijavi je potrebno priložiti dokaz o registraciji: pravna osoba – izvadak iz sudskog registra, obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar, udruge: rješenje tijela državne uprave, obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava, domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti.

  1. Obrazac Prijave za sudjelovanje u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“ je potrebno podnijeti osobno Gradu Koprivnici, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove, Zrinski trg 1, Koprivnica, soba br. 6, najkasnije do 07. prosinca 2017. godine do 15,00 sati.

 

  1. Kriterij za dodjelu drvene kućice na korištenje je redoslijed zaprimanja prijave za sudjelovanje u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“ sukladno utvrđenoj raspodjeli drvenih kućica prema kategorijama iz točke 3.

 

  1. Za utvrđivanje valjanosti prijava za korištenje drvenih kućica i utvrđivanje prijedloga dodjele drvenih kućica za sudjelovanje u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“ nadležno je Povjerenstvo za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“.

 

  1. Odluka o dodjeli drvenih kućica sukladno utvrđenim kategorijama će biti objavljena dana 12. prosinca 2017. godine do 15,00 h na web-stranici Grada Koprivnice. Ukoliko neki od prijavitelja nakon objave odluke o dodjeli drvenih kućica odustane od sudjelovanja u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“, drvena kućica će se dodijeliti na korištenje drugom prijavitelju prema odgovarajućoj kategoriji.

 

  1. Osobe kojima će biti dodijeljene drvene kućice na korištenje dužni su prije početka manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“ obavljanje djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela.

 

Više informacija o ovom javnom pozivu možete dobiti upitom na e-mail adresu: ivana.ledinski.cvetkovic@koprivnica.hr.

KLASA: 610-02/17-01/0013
URBROJ: 2137/01-04/5-17-33
Koprivnica, 30.11.2017.

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice