HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja sustava odvodnje Grada Koprivnice

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja sustava odvodnje Grada Koprivnice – građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000084
URBROJ: 2137/01-07-01/5-18-0013
Koprivnica, 28.12.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15 a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za zahvat u prostoru:

  • izgradnja sustava odvodnje Grada Koprivnice – građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata koji čine:

–     k.č.br. 13599, 13330/2, 13330/3, 13330/4, 13331/3, 13334, 13335, 13336/4, 13336/2, 13338/5, 13338/4, 3053, 145/1, 145/4, 132/3, 145/3, 154/3, 154/1, 153/2, 153/1, 155/1, 156/1, 156/3, 3151/1, 3151/4, 157/2, 13554/1, 4181/10, 4181/5, 13538, 13537, 13536, 13534/1, 13556/1, 3813/2, 3813/3, 3813/1, 13582, 8862/1, 8861, 8860, 8859, 8849, 8844, 8845/1, 8847/1, 8848/1, 8850/1, 8851/1, 8914, 8912, 8911, 8910, 13585, 9002, 8994, 8993, 9095, 9096, 9098/5, 9110/7, 13586/1, 9119/2, 8659, 8663, 8658/1, 8653/2, 8652/2, 8652/1, 8646/1, 8646/2, 8645/1, 8644/2, 3101/1, 3101/2, 2112/43, 2040, 2050/32, 2078, 3102, 3099, 3096, 1813, 1811, 1812, 3068, 1779/2, 1782, 1780/2, 1012/2, 1003, 1016/1, 1031/2, 895/2, 1038, 1039/8, 884, 3078, 3075, 3074, 3076/1, 1613/1, 1613/17, 1601/3, 1601/1, 1600, 1590, 1623, 1626/2, 3067, 845, 814/2, 3089, 3082, 185, 3079, 3059, 3058/1, 3060, 341, 342/1, 651, 605, 597, 636, 637, 12860 i 12862, sve k.o. Koprivnica, k.č.br. 221, 240 i 229 sve k.o. Kunovec Breg (naselje Koprivnica u Gradu Koprivnici) te k.č.br. 425, 364, 383/2 i 391, sve k.o. Reka (naselje Reka u Gradu Koprivnici),

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, (prostorije nadležnog Upravnog odjela, prizemlje – soba 7).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Viši referent za prostorno uređenje
Zdravko Jagar, ing.građ.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice