HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u spis predmeta (HEP ELEKTRA Koprivnica)

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA HR-48000, Koprivnica,

Ulica Hrvatske državnosti 32

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:
  • zahvat u prostoru rekonstrukcija parkirališta i kolnog prilaza gospodarske namjene, poslovne djelatnosti, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2311/3, 2314/1 i 1623 k.o. Koprivnica, lokacija – Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16. rujna 2014. U 9:00 sati, na lokaciji Zrinski trg 1, prizemlje, soba  5 C.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Internetska stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt.

Viši referent
Dejana Stanić, ing.građ.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice