HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstanih cesta

kojim Grad Koprivnica kao vlasnik nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanim cestama,  o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta izvršit će se na osnovi članka 133. Zakona o cestama, (Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13 i 92/14.) temeljem kojeg se nerazvrstane ceste koje su bile u uporabi prije 1. siječnja 1997. godine evidentiraju u katastru i upisuju se u zemljišne knjige kao nerazvrstane ceste javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Koprivnice bez obzira o postojanju upisa vlasništva ili drugih stvarnih prava trećih osoba.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za upis nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu izradit će Ured ovlaštenog inženjera geodezije Milan Mirčetić, Ludbreg, Vladimira Nazora 8  .

U postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta predstavnik Komunalca d.o.o. Koprivnica, Mosna 15 kao pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama će obilježiti granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta izvršit će se i to:

I. Ulica Ivanjska, dužine 250 m. k.o. Koprivnica, k.č.br. 788/2, k.č.br.863/2, k.č.br. 207 i k.č.br. 3066;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 11. 11. 2014. godine u 11,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 20. 11. 2014. godine u 08,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

II. Ulica hrvatske državnosti, dužine 620 m. k.o. Koprivnica, k.č.br.1551, k.č.br. 1550/1, k.č.br. 3076/1 i  k.č.br.  1511;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 11. 11. 2014. godine u 13,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 20. 11. 2014. godine u 08,00 sati  u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

III. Ulica Ante Starčevića, dužine 800 m, k.o. Koprivnica, k.č.br. 3067 i k.č.br. 3112/1;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 11. 11. 2014. godine u 12,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 20. 11. 2014. godine u 08,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

IV. Vinička ulica, dužine 692 m, k.o. Koprivnica, k.č.br. 1811, k.č.br. 1812  i  k.č.br. 1813;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 13. 11. 2014. godine u 11,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 01. 12. 2014. godine u 08,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

V. Križevačka ulica, dužine 1.187 m, k.o. Koprivnica, k.č.br. 3112/1, k.č.br. 3096, k.č.br. 1813,  k.č.br.  1653, k.č.br. 3075, k.č.br. 1590,  k.č.br. 1607/1,  k.č.br. 1609,  k.č.br. 1611, k.č.br. 1551 i  k.č.br. 1549/4;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 13. 11. 2014. godine u 12,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su 01. 12. 2014. godine u 08,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

VI. Ulica Ivana Mažuranića, dužine 652 m, k.o. Koprivnica, k.č.br. 2367/2, k.č.br. 2424/1, k.č.br. 2443/1, k.č.br. 2440/4, k.č.br. 2438/1, k.č.br. 2437/1, k.č.br. 3107 i k.č.br. 2436/4;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 20. 11. 2014. godine u 13,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su 01. 12. 2014. godine u 08,00 sati  u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

VII. Ulica stari Brežanec, dužine 457 m,  k.o. Koprivnica, k.č.br. 3107, k.č.br. 3106,  k.č.br. 2449/1, k.č.br. 2488/1,  k.č.br.  2488/3, k.č.br. 2516/3 i k.č.br. 2516/2;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 20. 11. 2014. godine u 12,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 01. 12. 2014. godine u 08,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

VIII. Gibanična ulica, dužine 280 m,  k.o. Koprivnica, k.č.br. 678,  k.č.br. 669,  k.č.br. 667/2,  k.č.br. 667/1,  k.č.br. 666/2 i  k.č.br. 666/1;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 20. 11. 2014. godine u 11,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 01. 12. 2014. godine u 08,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

IX. Ulica kanalska, dužine 962 m, k.o. Jagnjedovec-grad, k.č.br. 862;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se 20. 11. 2014. godine u 14,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 01. 12. 2014. godine u 08,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

X. Ulica Vinogradarski put, dužine 873 m, k.o. Koprivnica, k.č.br. 13577;

-obilježavanje granice zemljišta   na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 14. 11. 2014. godine u 08,00 sati,

-uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 01. 12. 2014. godine u 08,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (gradska vijećnica).

KLASA: 944-01/14-01/0004
URBROJ: 2137/01-03/1-14-6
Koprivnica, 5. studenog 2014.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice