HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 88/01.i 11/02.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.)  gradonačelnica Grada Koprivnice 7.11.2013. godine, raspisala je

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana
iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu

I.

Gradonačelnica Grada Koprivnice raspisuje javni natječaj za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana na području Grada Koprivnice za 2014. godinu.

UVJETI PRIJAVE

II. 

Iz Proračuna Grada Koprivnice sufinancirat će se programi/projekti udruga koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) da djeluju na području Grada Koprivnice i upisane su u registar udruga,
b) da provode programe/projekte kojima zadovoljavaju potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice.

III. 

Na natječaj se mogu prijaviti udruge građana sa prijedlozima programa/projekata uz uvjet da prijavljeni programi/projekti:

a) nisu sufinancirani u okviru zajednica udruga Grada Koprivnice,
b) nisu na drugi način ostvarili pravo na sufinanciranje iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu,
c) nisu prijavljeni na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu.

IV. 

Sredstva će biti odobrena za provođenje programa/projekata udruga koje su u potpunosti izvršile sve svoje ugovorne obveze u okviru ranije sufinanciranih programa/projekata iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA

V.

Javni natječaj se raspisuje za slijedeća područja djelovanja :

a) Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
b) Promicanje i zaštita zdravlja,
c) Rad s djecom i mladima,
d) Rad sa starijim osobama,
e) Promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
f)  Branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji,
g) Sudionici Drugog svjetskog rata i civilni invalidi rata,
h) Socijalna skrb,
i)  Zaštita potrošača,
j)  Zaštita okoliša,
k) Zaštita i uzgoj životinja,
l)  Tradicionalne manifestacije,
m) Očuvanje tradicije i običaja.

VI.

 Osnovni kriteriji za vrednovanje programa/projekata su:

a) podmirenje potreba građana,
b) djelovanje za opće dobro,
c) osigurani kapaciteti za provođenje programa/projekta,
d) promicanje volonterskog rada,
e) partnerstvo s drugim pravnim i fizičkim osobama,
f)  promicanje Grada Koprivnice.

NAČIN PRIJAVE

VII. 

Prijedlozi programa/projekata prijavljuju se na posebnoj prijavnici s pripadajućim prilozima:

  1. Prilog 1. Obrazac proračuna programa/projekta,
  2. Financijsko izvješće o radu udruge za 2012. godinu sukladno članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08. i 7/09.),
  3. Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2013. godine sukladno članku 66. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08. i 7/09.).

Prijavnica i prilog 1. mogu se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 2, i na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

VIII. 

Prijedloge programa/ projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog natječaja, treba dostaviti na potpisanom i ovjerenom obrascu na adresu:

Grad Koprivnica
„Javni natječaj-udruge građana“
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Koprivnica, Zrinski trg 1

i u elektroničkom obliku na e-mail: snjezana.jovanovic@koprivnica.hr 

Prijedlozi se mogu slati od 11. studenog 2013.g. do zaključno 9. prosinca 2013. god. do 15,00 sati, neovisno o načinu predavanja prijedloga. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 048/279-514.

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA/PROJEKATA

IX.

Razmatrat će se samo potpune, pravovremeno dostavljene prijavnice na propisanom obrascu, sa sadržanim svim potrebnim prilozima.

Programe/projekte ocjenjuje Povjerenstvo za udruge Grada Koprivnice imenovano rješenjem gradonačelnice Grada Koprivnice, koja donosi konačnu odluku o sufinanciranju programa/projekata udruga.

Prihvaćeni programi/projekti će se sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijavljenim udrugama bit će poslane i pojedinačne obavijesti na e- mail adresu.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice