HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za financiranje pojedinačnih programa udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 88/01.i 11/02.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09. i 1/12.) obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice 11.09.2012. godine, raspisala je

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje pojedinačnih programa udruga građana
iz Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice raspisuje javni natječaj za financiranje pojedinačnih programa udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu, a koje nisu udružene u zajednice udruga niti provode programe i projekte iz područja kulture, zdravstva i socijalne skrbi.

UVJETI PRIJAVE

Iz Proračuna Grada Koprivnice financirati će se projekti i programi od interesa za Grad Koprivnicu onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju sljedeće kriterije:

a)      da je u Gradu Koprivnici registrirano područje djelovanja udruge, njezinih podružnica ili ustrojstvenih oblika,

b)      da provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa Grada Koprivnice i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled.

Udruga građana ne može na ovaj natječaj prijaviti prijedlog programa kojega je već prijavila na natječaj u drugom području financiranja iz Proračuna Grada Koprivnice.

Neće se financirati programi udruga koje nisu izvršile svoje obveze u cijelosti ili dio programa iz do sada odobrenih programa iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA

avni natječaj se raspisuje za slijedeća područja financiranja programa udruga građana:

a) Program promicanja kvalitetnijeg načina života,

b) Program poboljšanja kvalitete života starijih osoba,

c) Program pomoći pri ostvarivanju zakonskih prava članova udruga,

d)  Obrazovni program,

e) Program očuvanja tradicije i običaja,

f)  Ekološki program,

g)  Program zaštite i uzgoja životinja,

h)  Program tradicionalnih manifestacija,

i)   Program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,

j)   Program usmjeren na poboljšanje kvalitete života građana općenito,

k)   Program usmjeren na zaštitu  ljudskih prava i sloboda,

l)    Program udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

m)   Drugi programi koji doprinose unapređenju kvalitete življenja građana Grada  Koprivnice.

VI.

Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su:

–     kontinuirano i uspješno provođenje,
–     razvojni karakter,
–     edukativni karakter,
–     umjetnička kvaliteta programa,
–     suradnja sa drugim korisnicima,
–     promicanje volonterskog rada,
–     ispunjavanje potreba zajednice,
–    promicanje Grada Koprivnice na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe prijaviti na posebnim prijavnicama.

Prijavnice se mogu dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1, soba broj 19, ili na web stranicama Grada Koprivnice.

Prijavnice koje ne sadrže sve popratne dokumente i nepravovremene prijavnice kao i prijavnice koje nisu dostavljene na propisanom obrascu neće se razmatrati.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave traje od 14. rujna 2012. godine do zaključno 1. listopada 2012. godine.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti na slijedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Koprivnica, Zrinski trg 1/I, soba broj 19
Telefon: 048 / 279 – 519
ili u elektroničkom obliku na e-mail: kristina.jakupec@koprivnica.hr.

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA

Programe ocjenjuje Povjerenstvo koje imenuje obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice, a konačnu odluku donosi obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice.

Sve udruge koje se prijave na ovaj Natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa za uvrštavanje u prijedlog  Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu.

Prihvaćeni će se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika

Zamjenica gradonačelnika:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice