HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18), a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019., od 27. 07. 2018. godine,  gradonačelnik Grada Koprivnice dana 27. 07. 2018. godine,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

I.

Grad Koprivnica dodjeljuje 10 školarina izvanrednim studentima na preddiplomskom stručnom studiju Prehrambene tehnologije i 10 školarina izvanrednim studentima na diplomskom sveučilišnom studiju Održive mobilnosti i logistike.

Školarine izvanrednim studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019. odobravat će se u ukupnoj visini 7.370,00 kn godišnje (jednokratan iznos). Sredstva za isplatu školarina osiguravaju se u Proračunu Grada Koprivnice.

II.

Ugovorne obveze o dodjeljivanju školarina iz točke I. uspostavit će se sa kandidatima – državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Koprivnice, a koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Grada Koprivnice (odnosi se na sve članove obitelji).

III.

Pravo na školarinu, mogu ostvariti kandidati:

 • koji su upisali izvanredni preddiplomski i izvanredni diplomski studij iz točke I., stavka 1. ovog Javnog natječaja,
 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju prebivalište na području grada Koprivnice,
 • koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Grada Koprivnice (odnosi se na sve članove obitelji).

 IV.

Školarine se utvrđuju temeljem slijedećih kriterija:

 • uspjeh u prethodnom obrazovanju i
 • prihod po članu domaćinstva za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine     (po službenoj dužnosti pribavlja Grad Koprivnica).

V.

Za sudjelovanje na natječaju, potrebno je priložiti dokumentaciju, i to kako slijedi:

 1. Ispunjenu i potpisanu Molbu za dodjeljivanje školarine (obrazac se može podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1A, dvorišna zgrada, soba broj 3 ili na web stranici Grada Koprivnice),
 2. Potvrdu o upisu na izvanredni preddiplomski stručni studij ili izvanredni diplomski sveučilišni studij u akademskoj godini 2018./2019.,
 3. Studenti preddiplomskog stručnog studija:
  – svjedodžbu završnog razreda srednje škole (preslika),
  – svjedodžbu o završnome radu (preslika),
  – svjedodžbu o državnoj maturi – obvezni dio (preslika),
  – potvrdu o položenim ispitima državne mature – obvezni dio (preslika),
  Studenti diplomskog sveučilišnog studija:
  – prijepis ocjena iz prethodne akademske godine,
 4. Presliku obje strane osobne iskaznice studenta,ž
 5. Potvrdu o prosječnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine (po službenoj dužnosti pribavlja Grad Koprivnica),
 6. Izjavu o broju članova domaćinstva ( u sklopu molbe),
 7. Potvrdu Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice o plaćenim svim dospjelim potraživanjima od strane Grada Koprivnice za podnositelja molbe i sve članove njegove obitelji (soba broj 20).

VI.

 Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku – od 27. srpnja 2018. godine do zaključno 14. rujna 2018.  godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, osobno u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1A, dvorišna zgrada, soba broj 3 ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: kristina.jakupec@koprivnica.hr.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj web stranici Grada Koprivnice u roku od 60 dana od dana završetka javnog natječaja.

Za sve dodatne informacije – telefon: 048 / 279 – 519.

Grad Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice