HR EN

Grad Koprivnica

Javna rasprava o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće – zona B5“ u Koprivnici za javnu raspravu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka gradonačelnice Grada Koprivnice, KLASA: 350-02/15-01/0002, URBROJ: 2137/01-06/1-15-14 od 11.6.2015. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja „Lenišće – zona B5“ u Koprivnici za javnu raspravu

  1. Javna rasprava će trajati 8 dana, od 24. lipnja 2015. godine do 1. srpnja 2015. godine.
  1. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće – zona B5“ u Koprivnici moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg I (prizemlje) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Grada Koprivnice.
  1. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće – zona B5“ u Koprivnici organizirat će se u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica i to 29. lipnja 2015. godine u 9,00 sati.
  1. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 1. srpnja 2015. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/15-01/0002
URBROJ: 2137/01-06/1-15-15
Koprivnica, 11. lipanj 2015.

Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje:
Sandra Petak-Samardžić, dipl.ing.arh.

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice