HR EN

Grad Koprivnica

Javna rasprava o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice za javnu raspravu

Na temelju članka 96. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka gradonačelnice Grada Koprivnice, KLASA: 350-02/14-01/0002, URBROJ: 2137/01-06/1-14-29 od 10. 10. 2014. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
za javnu raspravu

  1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 22. listopada 2014. godine do 31. listopada 2014. godine.
  1. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg I (prizemlje) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada Koprivnice.
  1. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice organizirat će se u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica i to 27. listopada 2014. godine u 11,00 sati.
  1. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice sudionici mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 31. listopada 2014. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/14-01/0002
URBROJ: 2137/01-06/1-14-30
Koprivnica, 13. listopada 2014.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Pročelnica:
Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice