HR EN

Grad Koprivnica

ISPRAVAK JAVNOG  NATJEČAJA za zakup garaža

ISPRAVAK JAVNOG  NATJEČAJA

za zakup garaža

U Javnom natječaju za zakup garaža, KLASA: 372-01/24-02/0003, URBROJ: 2137-1-08-02/3-24-3 od 18. lipnja 2024. godine, objavljenom na internetskim stranicama Grada Koprivnice i u Glasu Podravine i Prigorja dana 21. lipnja 2024. godine, ispravlja se natječaj u dijelu koji se odnosi na predmet javnog natječaja i to na način da se odredba:

„Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju se u zakup garaže na Trgu podravskih heroja u Koprivnici i to: garaža broj 4. u nizu II. i garaža broj 3. u nizu III.“

mijenja i glasi:

„Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daje se u zakup garaža na Trgu podravskih heroja u Koprivnici i to: garaža broj 4. u nizu II.“.

Također se u Javnom natječaju za zakup garaža riječ „garaže“ u odgovarajućem padežu mijenja riječju „garaža.

U ostalom dijelu javni natječaj se ne mijenja i ostaje isti.

Ovaj Ispravak objavit će se na internetskim stranicama Grada Koprivnice i u Glasu Podravine i Prigorja.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice