HR EN

Grad Koprivnica

Ispravak javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih tijela Grada Koprivnice koji je objavljen u Narodnim novinama broj 3. od 10.01.2018. godine

KLASA: 112-01/18-02/0001
URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-4
Koprivnica, 11.01.2018.

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

za imenovanje pročelnika Upravnih tijela Grada Koprivnice koji je objavljen u Narodnim novinama broj 3. od 10.01.2018. godine.

U dijelu teksta natječaja koji se odnosi na obvezne posebne uvjete za radno mjesto pod rednim brojem 7. iza uvjeta „magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke“ dodaje se „pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije te stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru ili u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama može imati certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora koji izdaju strukovne organizacije“.

U dijelu teksta natječaja koji glasi: „ Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:“  iza teksta koji glasi:  „dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)“ dodaje se tekst „ za radno mjesto pod rednim brojem 7., podnositelji prijava dužni su priložiti i stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru ili u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama može imati certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora koji izdaju strukovne organizacije (preslika).“

Rok za prijavu na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 7. je 8 dana od objave ispravka natječaja u Narodnim novinama.

Grad Koprivnica

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice