HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju božićnih jelki na području grada Koprivnice

 

J A V N I  P O Z I V

za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju božićnih jelki na području grada Koprivnice

I. Predmet licitacije je ustupanje lokacija (dijelova javnih površina na 9 lokacija) za prodaju božićnih jelki na području grada Koprivnice.

  • površina koje se dodjeljuje na korištenje iznosi do 100,00 m2
  • dijelovi javnih površina dodjeljuju se za razdoblje od 15. prosinca do 24. prosinca 2023. – 10 dana
  • početna cijena za licitaciju iznosi 79,63 EUR.

II. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača:

  • najviši ponuđeni iznos

III. U licitiranju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Licitacija će se održati dana 01. prosinca 2023. (petak) u 8,00 sati  u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, Zrinski trg 1, prvi kat, soba br.11.

IV. Licitaciji mogu biti nazočni ponuditelji ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

V. Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Zainteresirani ponuđači mogu dobiti na uvid plan lokacija i sva eventualna dodatna pojašnjenja u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1, svakog radnog dana na telefon 048/654-853.

 VI. Odabrani ponuditelji dužni su uplatiti postignute iznose na račun Grada Koprivnice broj: IBAN HR5523860021820100005 s pozivom na broj: HR68 5738 – OIB za fizičke osobe i za pravne osobe. Uplatu su dužni izvršiti prije početka korištenja javne površine te za isto podići odobrenje u prostorijama Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1, II. kat-soba 25A.

Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo

                                                                                     

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice