HR EN

Grad Koprivnica

Za snažniju obitelj

FINANCIRANJE:
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europski socijalni fond

TRAJANJE:
01.2022. – 09.2023.

VRIJEDNOST:
1.199.481,42 HRK

KORISNIK:
Grad Koprivnica

PARTNER:
Dječji vrtić „Tratinčica”

CILJ PROJEKTA:
Unaprijediti usluge Dječjeg vrtića “Tratinčica” Koprivnica za obitelji s djecom rane i predškolske dobi sa svrhom omogućavanja lakšeg usklađivanja poslovnog i obiteljskog života kroz produljenje radnog vremena i uvođenje posebnih odgojno-obrazovnih programa.

AKTIVNOSTI:
Produljen rad će se provoditi u 5 objekata vrtića na području grada

Organizirat će se posebni programi:

  • Program rada s potencijalno darovitom djecom – Lumenkići,
  • Poseban program folklorne i glazbene igraonice,
  • Kompenzacijski cjeloviti kraći program za djecu iz socijalno i kulturno depriviranih obitelji,
  • Preventivni program – rana intervencija specifičnih teškoća u učenju: disleksije i disgrafije – Slovkići,
  • Program rada s roditeljima djece rane i predškolske dobi – Rastimo zajedno,
  • Program predškole.

Stručna usavršavanja i obrazovanje odgojitelja i stručnih suradnika.
Osiguravanje adekvatne opreme za odvijanje planiranih redovitih i posebnih programa.

POKAZATELJI PROJEKTA:
33 stručnjaka uključena u edukacije
33 stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga
76 djece uključene u uslugu produljenog radnog vremena vrtića
14 odgojiteljica, 4 stručna suradnika, 2 spremačice i 1 kuharica (7 novozaposlenih)

 

za snažniju obitelj Za snažniju obitelj

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice