HR EN

Grad Koprivnica

Centar za pomoć u kući Koprivnica

Projekt Centar za pomoć u kući Koprivnica KK.08.1.3.04.0012 odobren je u okviru natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom ‘Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza’. Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’

Nositelj projekta:

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

Projektni partneri:

Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Opis projekta:

Projektom ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’, GD CK Koprivnica izgradit će potpuno novi objekt čime ćemo stvoriti kvalitetniji kapaciteti za socijalne usluge koje GDCK Koprivnica pruža, ali i za razvoj novih socijalnih usluga u cilju deinstitucionalizacije korisnika. Izgradnjom Centra za pomoć u kući Koprivnica povećat će se prostorni kapaciteti Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica (kuhinja, dnevni boravak za umirovljenike i prihvatilište za beskućnike) čime će se stvoriti uvjeti za proširenje postojećih i razvoj novih socijalnih usluga. Novim zapošljavanjem u sklopu projekta i usavršavanjem zaposlenika ojačat će se kapaciteti Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica što će pridonijeti razvoju izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Cilj projekta:

Ulaganje u socijalnu infrastrukturu koje će se postići izgradnjom i opremanjem prostora sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije.

Projektne aktivnosti:

Izrada projektno tehničke dokumentacije koja prethodi ishođenu građevinske dozvole kako bi započeli izgradnju objekta koji se sastoji od 32 infrastrukturne jedinice i uređenja okoliša objekta. Radove će nadgledati nadzorni inženjer dok će koordinator zaštite na radu koordinirati primjenu načela zaštite na radu. Odlukom Gradskog vijeća, Grad Koprivnica, kao jedan od partnera u projektu, osigurao je zemljište u Herešinskoj ulici gdje će se graditi Centar za pomoć u kući Koprivnica. Planirana sredstva za kupnju zemljišta prenamijenit će se na uređenje okoliša zbog veće površine u odnosu na projektnu prijavu. Infrastrukturne jedinice će se opremiti s opremom i namještajem, a kako bi ostvarili pristupačnost za osobe s invaliditetom postaviti će se taktilne trake. Nabava vozila i viličara neophodna je za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga dostave hrane korisnicima te lakše manipuliranje zaprimljenom robom u skladištu. Projektni tim projekta sastoji se od 7 članova koje su zadužene za izradu izvješća, provedbu, potrošnju i koordinaciju projektnih aktivnosti. Tijekom provedbe projekta organizirati će se edukacije o horizontalnim temama u kojima će nositelj i partneri dati osobni doprinos u svakoj temi kako bi se bolje upoznali s međusobnim radom i mogućnostima pružanja kvalitetnije usluge korisniku kada se Centar otvori. U sklopu projekta angažiran je vanjski stručnjak za provođenje postupka nabave i javne nabave te neovisna financijska revizija projekta. Promocijom i vidljivosti informirati će se šira javnost s ciljem podizanja vidljivosti projekta i projektnih aktivnosti kroz press konferenciju, promotivne materijale, objavom članaka na webu i novinama te radio emisije.

Očekivani rezultati:

Izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica. Izgrađen i opremljen prostor Centar za pomoć u kući Koprivnica koji će se sastojati od 32 infrastrukturne jedinice povećati će se prostorni kapaciteti i usluge Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Opremiti će se veća kuhinja sa skladištem te nabaviti dva vozila za dostavu obroka, prihvatilište za beskućnike i poludnevni boravak za starije osobe i umirovljenike. Održati će se šest edukacija o horizontalnim temama za članove projektnog tima. Rezultati promocije i vidljivosti ostvarit će se nabavom promotivnih materijala, održanom press konferencijom, objavom 4 članaka u novinama, 6 članaka na web-u, 6 radio emisija te nadogradnjom postojeće web stranice. U sklopu projekta zaposlit će se jedna osoba na puno radno vrijeme. Pripremit će se 11 izvješća o napretku i 1 završno izvješće Projekta.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva projekta:

14.884.891,35 HRK


Razdoblje provedbe:

od 15. svibnja 2020. godine do 15. svibnja 2023. godine


Voditelj projekta: 

Adela Sočev, dipl.politolog, ravnateljica


Kontakt osoba:

Mateja Remetović, tel: 048/642193, e-mail: centar@hck-koprivnica.hr 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice