HR EN

Grad Koprivnica

Projekt CAMPUS

Projekt „Connecting and Multiplying Pannonian University Spaces“, s akronimom CAMPUS, financira Europska unija kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.

Svrha projekta: 

Poticanje pametnog i održivog regionalnog gospodarskog razvoja ulaganjem u visokoškolsko obrazovanje i znanost.

Opći cilj projekta:

Provedba strateškog istraživanja s ciljem identifikacije edukacijskih potreba u prekograničnom području kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost visokoškolskog obrazovanja u regiji.

Rezultati koje očekujemo:

 • Kreiranje strategije o perspektivama i mogućnostima razvoja visokoškolskog obrazovanja u prekograničnoj regiji,
 • kreiranje razvojne strategije Grada Koprivnice
 • Identifikacija socio-demografskih i gospodarskih karakteristika prekograničnog područja,
 • Istraživanje interesa poslodavaca i mladih ljudi (budućih studenata) o potrebama za visokoškolskim obrazovanjem,
 • Identifikacija potencijalnih komplementarnih visokoškolskih programa u regiji, sukladno potrebama gospodarstva,
 • Pozitivan stav javnosti o planovima i koristima pokretanja novih studija u regiji

Aktivnosti kojima ćemo postići željene rezultate:

 • Istraživanje potreba ciljne skupne (srednjoškolaca, budućih studenata, roditelja te gospodarskih subjekata) s ciljem razvoja strategije visokoškolskog obrazovanja u regiji,
 • Analiza rezultata dobivenih istraživanjem,
 • Izrada strategije i SWOT analize sukladno dobivenim rezultatima,
 • Organizacija niza radionica, informativnih događaja i sl., s ciljem poticanja diskusije i razvoja novih ideja među ključnim dionicima vezano uz razvoj visokoškolskog obrazovanja,
 • Promotivne aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o projektnim aktivnostima te krajnjim rezultatima

Ciljna skupina:

Poslodavci, budući studenti, mladi ljudi, šira javnost

Vrijednost ukupnog projekta iznosi 138.026,53€

Budžet Grada Koprivnice iznosi 72.800,28€, od čega 85% sufinancira Europska unija.

Projekt se provodi 16 mjeseci, u razdoblju od 1.11.2013. do 28.2.2015.

Nositelj projekta je Grad Koprivnica, dok je prekogranični partner Sveučilište Panonnia u Nagykanizsi.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice