HR EN

Grad Koprivnica

Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!

Projekt „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“ financiran je iz Kohezijskog fonda 2014.-2020., a odobren je u okviru poziva na dostavu prijedloga projekata „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ raspisanom od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Cilj projekta je tijekom 20 mjeseci informirati i educirati stanovništvo Grada Koprivnice i projektnih partnera o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a sve s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

Cjelokupan projekt je orijentiran na podizanje svijesti o održivom gospodarenju otpadom kroz informativno-edukativne aktivnosti koje uključuju podjelu letaka, brošura i plakata cjelokupnom stanovništvu na području obuhvata projekta, oglašavanje i educiranje stanovništva putem tiskanih i elektroničkih medija te kroz aktivnosti organiziranja radionica, javnih tribina i igrokaza.

Glavni korisnik projekta: Grad Koprivnica

Projektni partneri:

 • Općina Drnje
 • Općina Đelekovec
 • Općina Hlebine
 • Općina Koprivnički Bregi
 • Općina Koprivnički Ivanec
 • Općina Legrad
 • Općina Novigrad Podravski
 • Općina Rasinja
 • Općina Sokolovac

Vrijednost projekta:

 • Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.141.160,22 kn
 • Bespovratna sredstva: 832.488,20 HRK (85 %)

Period implementacije projekta: 26.06.2018. – 26.02.2020.

CILJNE SKUPINE:

Projekt obuhvaća pet ciljnih skupina:

 • svi građani,
 • djeca (predškolska djeca od 3 do 7 i školska od 7 do 14),
 • odgojno-obrazovne institucije,
 • poslovna javnost i
 • turisti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice